Top Search Terms

Search TermSearches% of TotalPageviews / Search
1author_keyword:Iglesias Inzurruaga, José María77.61%0.00
2author_keyword:Abascal y Sousa, José Fernando De66.52%0.00
3author_keyword:Abasolo, José Mariano66.52%0.00
4author_keyword:Acal, Ignacio66.52%0.00
5author_keyword:Calleja del Rey, Felix María66.52%0.00
6author_keyword:Carrillo Trujillo, Julián66.52%0.00
7author_keyword:Mier Noriega y Guerra, José Servando Teresa de66.52%0.00
8author_keyword:Ogazon Rubio, Pedro Luis66.52%0.00
9author_keyword:Ruiz de Apodaca, Juan66.52%0.00
10author_keyword:Río, Fray Ignacio del. Palacio, Fray Luis de.66.52%0.00

Total

Searches% of TotalPageviews / Search
92100.00%0.00