Top Search Terms

Search TermSearches% of TotalPageviews / Search
1dateIssued_keyword:20171111.58%0.00
2type_keyword:Foto88.42%0.00
3author_keyword:Dávila Garibi, José Ignacio77.37%0.00
4author_keyword:Browne, Samuel Alfred66.32%0.00
5author_keyword:Escobedo Tinoco, Federico66.32%0.00
6author_keyword:Gama Pereira Coutinho, Antonio-Xavier Da66.32%0.00
7author_keyword:González Obregón, Luis66.32%0.00
8author_keyword:Haarhoff, J. J.66.32%0.00
9author_keyword:Prazak, Albert66.32%0.00
10author_keyword:Rappaport, Angelo66.32%0.00

Total

Searches% of TotalPageviews / Search
95100.00%0.00