Top Search Terms

Search TermSearches% of TotalPageviews / Search
1author_keyword:Revilla, Manuel Gustavo Antonio215.38%0.00
2dateIssued_keyword:2017215.38%0.00
3author_keyword:Castellani, Leonardo17.69%0.00
4author_keyword:Gandia, Enrique De17.69%0.00
5author_keyword:Ocampo, Victoria17.69%0.00
6author_keyword:Quijano, Alejandro17.69%0.00
7author_keyword:Reyes, Alfonso17.69%0.00
8author_keyword:Sanín Cano, Baldomero17.69%0.00
9author_keyword:Thompson Seton, Grace17.69%0.00
10author_keyword:Valle, Rafael Heliodoro, Esperanza Velázquez Bringas, Aurelio de Escobar17.69%0.00

Total

Searches% of TotalPageviews / Search
13100.00%0.00