Top Search Terms

Search TermSearches% of TotalPageviews / Search
1type_keyword:Foto314.29%0.00
2author_keyword:Patocchini,+Aldo29.52%0.00
3dateIssued_keyword:201729.52%0.00
4author_keyword:Alvarez Dizon, Vicente14.76%0.00
5author_keyword:Carrillo, Julián14.76%0.00
6author_keyword:Guerrini, Guido14.76%0.00
7author_keyword:Guerrini,+Guido14.76%0.00
8author_keyword:Ibert, Jacques14.76%0.00
9author_keyword:Ibert,+Jacques14.76%0.00
10author_keyword:Koussevitzky, Serge14.76%0.00

Total

Searches% of TotalPageviews / Search
21100.00%0.00