Top Search Terms

Search TermSearches% of TotalPageviews / Search
1200714.00%0.00
2author_keyword:Barbero, Francis14.00%0.00
3author_keyword:Fernandez-Lahore, Marcelo14.00%0.00
4author_keyword:Gonzalez-Gonzalez, Mirna14.00%0.00
5author_keyword:Heerd, Doreen14.00%0.00
6author_keyword:Martinez-Simenta, Jesus14.00%0.00
7author_keyword:Mata-Gomez, Marco A.14.00%0.00
8author_keyword:Mayolo-Deloisa, Karla14.00%0.00
9author_keyword:Oyanguren, Iñigo14.00%0.00
10author_keyword:Rito-Palomares, Marco14.00%0.00

Total

Searches% of TotalPageviews / Search
25100.00%0.00