Top Search Terms

Search TermSearches% of TotalPageviews / Search
1format_keyword:Texto610.34%0.00
2author_keyword:Álvarez Díaz, Jorge58.62%0.00
3subject_keyword:Seguridad58.62%0.00
4author_keyword:ALBERTO REYES BALLESTEROS;6752046.90%0.00
5author_keyword:ALBERTO+REYES+BALLESTEROS%3B6752035.17%0.00
6author_keyword:Albores Borja, Carlos35.17%0.00
7author_keyword:%C3%81lvarez+D%C3%ADaz%2C+Jorge23.45%0.00
8author_keyword:ADRIANA VARGAS MARTINEZ;58133823.45%0.00
9author_keyword:ALDO+ELIHU+FLORES+GONZ%C3%81LEZ23.45%0.00
10dateIssued_keyword:%5B2000+TO+2009%5D23.45%0.00

Total

Searches% of TotalPageviews / Search
58100.00%0.05